El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, del Departament d’Empresa i Ocupació, ha incorporat Reempresa en la validació de processos de transmissió d’empreses que vulguin sol.licitar els Incentius al Comerç 2012.

Fins el proper 31 de maig, les micro, petites i mitjanes empreses en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda que acreditin estar donades d’alta de l’IAE i estiguin adscrites al Programa Reempresa, poden beneficiar-se del 50% de la inversió en un procés de traspàs d´un establiment per continuar amb l’explotació de l’activitat comercial o de serveis. En aquest cas, el beneficiari sempre ha de ser un emprenedor adscrit al Programa Reempresa o a d’altres programes d’emprenedoria de la Generalitat de Catalunya i el límit de l’ajut és de 3.000 €. (…)

Font: CECOT