L’objectiu del conveni és continuar difonent els business angels com una innovadora eina de finançament a l’abast dels emprenedors.

Aquest matí, a la seu de la patronal Cecot a Terrassa, el president de Business Angels Network de Catalunya, Business Angels Network de Catalunya, Antoni Abad, i el president del Cercle Català de Negocis, Ramon Carner, han signat un conveni de col·laboració per promoure el finançament de nous projectes empresarials a través de la inversió privada.

L’objectiu d’ambdues entitats, mitjançant aquest acord, és establir i desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de promoció i consolidació empresarial, tot fomentant l’ocupació, la recerca i la innovació a Catalunya. Business Angels Network de Catalunya aplicarà un descompte del 50% a les quotes d’inscripció a la xarxa per aquells emprenedors atesos i assessorats pel Cercle Català de Negocis i el fet de pertànyer a la xarxa els permetrà gaudir dels serveis que des d’aquesta es presten, com ara diagnosi de projecte, així com establiment de la fitxa d’emprenedor i del perfil del projecte.

Amb la signatura d’aquest conveni de col·laboració, Business Angels Network de Catalunya continua amb la seva tasca de difondre la figura del Business Angel arreu de Catalunya, seguint amb aquesta línia, i amb l’objectiu de difondre el concepte dels business angels com una innovadora eina de finançament a l’abast dels emprenedors, la xarxa Business Angels Network de Catalunya està gestionant nous acords de col·laboració amb altres entitats catalanes.

Business Angels Network de Catalunya és la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, inversors privats, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (CP’AC) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). Alhora, Business Angels Network de Catalunya compta amb el suport d’ACC1Ó i està integrat a la Xarxa d’Inversos Privats (XIP). És membre de la Red Española de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN).

Business Angels Network de Catalunya compta amb una plataforma per posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament. Des de la seva constitució al 2002 suma ja 28 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 4,25 M€. A més a més, l’aportació de Business Angels Network de Catalunya al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 58 llocs de treball directe.

El Cercle Català de Negocis, dintre dels seus objectius socials, té la tasca de difondre i fer coneixedor al teixit empresarial petit i mitjà català, dels avantatges que suposa l’assoliment de l’estat propi per a Catalunya i alhora la potenciació del comerç, el negoci, l’exportació, la dinamització i la promoció de les empreses catalanes, i facilitant als socis eines amb les que puguin millorar la seva competitivitat.

Font: Business Angels Network de Catalunya