El Centre de Reempresa de Catalunya pretén evitar el tancament del 10% d’empreses que entrin en un procés de Reempresa. L’any 2011 la creació d’empreses a Catalunya va tancar amb un saldo de -11.000 empreses.

Aquesta iniciativa pionera a l’estat espanyol, es va posar en marxa el juny de l’any passat de la mà de la patronal catalana Cecot, de la Fundació Cp’Ac amb el suport del Departament d’Economia i Coneixement i està finançat per la Generalitat de Catalunya i el fons FEDER europeu. La Reempresa és un instrument que pretén incidir directament en la reactivació de l’economia, en la generació de riquesa i el manteniment de l’ocupació. “S’han dedicat molts esforços, especialment en els darrers anys, en fomentar i facilitar la creació d’empreses però hem oblidat que, tant important com la creació, si no més, és afavorir la continuïtat”, va afirmar Antoni Abad, president de la Cecot en l’acte de presentació del projecte.

La metodologia de treball de la Reempresa es basa en l’atenció presencial i part de gestió on-line. En aquest sentit, l’apertura de les delegacions a les províncies catalanes, l’última a Tarragona al mes de novembre, facilita l’accés i agilita el procés de reemprendre a qualsevol persona que visqui a Catalunya i a qualsevol empresa implantada al nostre país.

Les últimes xifres de creació i dissolució d’empreses al nostre país confirmen que la tendència negativa dels últims anys es manté. Amb tot, només l’any 2011 hem perdut prop més de 100.000 empreses a tot Catalunya. Tenint en compte que l’any 2011 només es van reactivar o donar d’alta 89.000 empreses, el balanç final de creixement de teixit empresarial és negatiu: –11.000 empreses a l’any 2011.

Salvem les empreses catalanes! Resultats en el primer trimestre de 2012

El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit atendre 484 empreses cedents i 333 reemprenedors preparats per començar els casaments propis del projecte Reempresa (Fins a 31.03.12).

Pel que fa a la tipologia d’empreses cedents, el 35,42% pertanyen al sector Comerç, el 30,83% al sector Serveis, el 17,08% al sector Industrial i el 16,25% a l’hostaleria.

En aquest punt destaca, a diferència de la tendència en creació d’empreses, que el 30% de reemprenedors, que en lloc de començar de zero s’estimen més reemprendre, prefereixen iniciar l’activitat en el sector industrial. Això dóna al Centre de Reempresa de Catalunya avantatge a l’hora d’encaixar les dues parts necessàries en un procés de Reempresa.

És evident que tota economia dinàmica i innovadora provoca una mortaldat corrent i habitual d’empreses per gestió deficient, pèrdua de mercats, problemes personals, discrepàncies societàries, obsolescències diverses o per no tenir successió. Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 25,42% dels casos d’empreses cedents que s’han adreçat al Centre de Reempresa de Catalunya, que ho han fet per jubilació del cedent. En el 25% dels casos el motiu és el canvi de negoci del cedent i en el 10,83% el canvi de domicili. En menor mesura altres motius per cedir l’empresa són la impossibilitat de portar el negoci (19%), la malaltia(13%) o les desavinences amb els socis (4%).

Durant el 2011, la principal tasca ha estat aixecar un mercat per a la Reempresa a Catalunya, ordenant i consolidant un procés que per produir-se ha de tenir, per descomptat, un nivell d’oferta i de demanda elevat per tal de generar el màxim de trobades entre empreses cedents i reemprenedors, la qual cosa augmenta la possibilitat de tancar processos de reempresa. El 2012 serà l’any de l’expansió i la potenciació de les delegacions territorials que han de permetre augmentar el màxim nombre de cedents i reemprenedors per assolir una xifra final de processos tancats el més alta possible. “Això voldria dir que s’ha evitat el tancament d’empreses i s’ha aconseguit mantenir llocs de treball”, conclou Abad.

Sobre la Reempresa

 La Reempresa és un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor – reemprenedor – pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant d’aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la fase de crear-la.

El mecanisme possibilita la compra dels actius i passius d’una empresa existent al seu anterior propietari o propietaris- cedents- mantenint l’activitat, els llocs de treball i el ritme de funcionament habitual sense entrebancs per l’entorn empresarial proper.

El reemprenedor aporta a l’empresa una renovadora línia d’actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci, que parteix d’una situació millor objectivament que la de la possible creació de nou.

Aquest relleu evita la pèrdua de capital econòmic i de coneixement especialitzat, a més de tants actius intangibles, com els contactes o la posició de mercat, inclosos els hàbits de compra dels clients, que porten a la devaluació dels actius tangibles. Evita també la desaparició de llocs de treball i la disminució dels creixement econòmic, factors que, avui encara més, convé protegir i fomentar.

Font: CECOT