Business Angels Network de Catalunya aconsegueix 1.250.000€ de finançament d’inversors privats i 344.000€ d’origen públic per a start-ups en el 2011, xifra rècord des de la seva creació el 2002

La xarxa de Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya) ha finalitzat l’any amb uns resultats molt satisfactoris. Durant el 2011, s’han tancat un total de 7 operacions d’inversió finançades per business angels de Business Angels Network de Catalunya, amb un volum total d’inversió de 1.250.000€. Aquestes operacions han estat en empreses emmarcades en els sectors TIC, internet, industrial, sanitari, i indústries culturals i creatives. Algunes de les empreses que han rebut finançament són Bcn Innova, Acronimus Technology, i Events i Organitzacions. Cal remarcar també l’èxit dels dos Fòrums d’Inversió duts a terme durant l’exercici.

L’activitat en altres vies de finançament i mecanismes de co-inversió també ha estat màxima, col•laborant estretament amb l’Empresa Nacional d’Innovació ENISA. Business Angels Network de Catalunya ha aconseguit, entre la línia de préstecs participatius Joves Emprenedors i la de cofinançament amb Business Angels, captar finançament per 6 empreses amb un import total de 344.000€. Algunes de les empreses beneficiades de la línia de joves han estat Omowa, Reviews Reporting i Food2u.

Business Angels Network de Catalunya, xarxa pionera de business angels a Espanya i Catalunya, suma ja des de la seva constitució al 2002, 28 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 4,25M€. A més a més, l’aportació de Business Angels Network de Catalunya al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 58 llocs de treball. En l’actualitat, Business Angels Network de Catalunya, junt amb 6 xarxes catalanes més, forma part del programa de Xarxes d’Inversors Privats d’ACC1Ó.

Font: Business Angels Network de Catalunya