Hotel Intelligence Sevices, societat constituïda a principis de 2011 i administrada per l’emprenedor Ignacio Bergadà, ha aixecat una suma de finançament superior als 100.000€ en el seu primer any de vida. Al llarg del 2011 han entrat dos socis inversors i l’empresa ha obtingut un préstec participatiu d’ENISA de la línia Joves Emprenedors. El procés de negociació i la posterior tramitació de l’ENISA han estat tutoritzats per Business Angels Network de Catalunya.

Amb aquesta operació, Business Angels Network de Catalunya (Business Angels Network de Catalunya) suma ja des de la seva constitució al 2002, 28 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 4,25 M €. A més a més, l’aportació de Business Angels Network de Catalunya al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 2,3 llocs de treball directe per operació.

BANC forma part del programa de Xarxes d’Inversors Privats d’ACC1Ó. Entre les set xarxes integrants de XIP ACC1Ó, al 2011 han tancat un total de 51 operacions d’inversió d’origen privat per valor de 12,9 milions d’euros. Respecte al 2010, el número d’operacions han augmentat un 82%. Aquests resultats posen en evidència la importància creixent de la figura dels Business Angels a Catalunya.

Sobre Hotel Intelligence Services

Hotel Intelligence Services és l’empresa barcelonina que ha desenvolupat REVIEWS REPORTING, un plataforma de SaaS (Software as a Service) que proporciona informació als directors d’hotels amb la finalitat de millorar les seves vendes i ajudar-los en la presa de decisions.

REVIEWS REPORTING consisteix en una aplicació “al núvol”, accessible des de qualsevol dispositiu amb internet, que recull, segmenta i analitza informació procedent de fonts públiques d’internet, tant d’opinions d’usuaris d’hotel com preus de la competència i altres variables.

 Font:Business Angels Network de Catalunya