El valor d’aquestes operacions és de prop de 13 milions d’euros

Les Xarxes d’Inversors Privats d’ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació, han tancat un total de 51 operacions d’inversió al llarg de l’any 2011 per valor de 12,9 milions d’euros d’origen privat. Respecte al 2010, el número d’operacions al 2011 ha augmentat un 82%. Al 2011, el 77% de les operacions de finançament s’ha tancat amb empreses del sector TIC, seguit del sector salut. Aquests resultats assenyalen una tendència creixent per part dels inversors de les xarxes d’apostar per les operacions d’inversió en empreses innovadores catalanes.

Les set Xarxes d’Inversors Privats, de les que forma part Business Angels Network de Catalunya, compten actualment amb 339 inversors que inverteixen en empreses amb alt potencial de creixement quan aquestes es troben en les etapes inicials de vida, arribant així a convertir-se en accionistes de les mateixes. A més, contribueixen amb la seva experiència en la gestió de les empreses i aporten valorr mitjançant la seva xarxa de contactes.

Font: ACC1Ó
Barcelona, gener 2012