L’Institut Català de Finances, ICF, mitjançant l’IFEM, gestionarà el fons JEREMIE, una iniciativa promoguda per la Comissió Europea i el Fons Europeu d’Inversions. La iniciativa JEREMIE és un marc per proveir una sèrie d’accions destinades a promoure una millora en l’accés al finançament per a microempreses i pimes. Una de les línies d’actuació del programa és la coinversió per part de l’IFEM amb inversors privats, mitjançant préstecs participatius. Amb l’objectiu de desenvolupar aquesta línia de coinversió s’ha signat aquest acord amb Business Angels Network de Catalunya i altres xarxes de business angels catalanes.

La inversió portada ha terme per l’IFEM s’articularà mitjançant la coinversió, juntament amb inversors privats, amb préstecs participatius, destinada a la creació de noves empreses o empreses en fases inicials, petites empreses i microempreses.

L’IFEM té previst invertir amb préstecs participatius un total de 10 M€ dins el període 2011-2015, aportarà entre 50.000 i 200.000€ per projecte, la inversió màxima de l’IFEM serà igual a la suma de la inversió dels inversors privats.

Business Angels Network de Catalunya, suma ja des de la seva constitució al 2002, 28 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 4,25M€. A més a més, l’aportació de Business Angels Network de Catalunya al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 58 llocs de treball.

Font: Business Angels Network de Catalunya
Barcelona, febrer 2012