El passat 2 de desembre BANC va participar en aquesta jornada d’àmbit nacional que es va celebrar a Cáceres

L’Asociación de Gestores Culturales d’ Extremadura, AGCEX, va celebrar el passat mes de desembre la jornada d’àmbit nacional “Cultura y sostenibilidad en el territorio de la Ruta de la Vía de la Plata” a la ciutat de Càceres.


A la jornada es van analitzar i es van a donar a conèixer les diferents polítiques i estratègies culturals, així com projectes i propostes que compten amb la sostenibilitat com a element principal, on es planteja la cultura com un element estratègic per al desenvolupament sostenible i on es posen en valor les indústries creatives i la seva contribució al desenvolupament local.

La inauguració de l’acte va anar a càrrec de Faustino Díaz, Director General de Promoción de Industrias Culturales y de Fundaciones y Mecenazgo del Ministerio de Cultura. La jornada es va obrir amb una ponència marc i va comptar amb quatre taules de debat simultànies en les que es va analitzar i es van donar a conèixer polítiques i estratègies culturals. BANC va participar a la taula de debat, “Financiación, innovación y sostenibilidad”, aportant informació i presentant la figura del business angels com una alternativa de finançament per aquest tipus de projectes. En el transcurs de la jornada també es va presentar l’exposició “Emboscados”.

Font: BANC