Més de 10.000 inversors catalans podrien beneficiar-se d’un 50% d’increment dels beneficis fiscals

El passat mes de desembre, el Grup Parlamentari de CiU va presentar al Palau del Congrés dels Diputats una proposició no de llei per la que s’insta al Govern a adoptar un conjunt de mesures de recolzament a l’emprenedor. L’objectiu, segons aquest grup parlamentari, és el d’afavorir la renovació del teixit productiu i estimular el canvi de model productiu per tal d’estimular l’activitat de l’emprenedor i de la creació d’empreses.
La proposició promou mesures en dues vies: una primera per emprenedors individuals i una segona dedicada a l’estímul d’un marc fiscal específic per als inversors de proximitat (Business Angels).

Després de set anys de treball intens, la xarxa BANC (Business Angels Network Catalunya), va aconseguir que a l’octubre de 2009 el Govern de Catalunya posés en marxa el primer incentiu fiscal per Business Angels que constava d’una deducció en l’IRPF.

A partir de juliol d’aquest any, el Parlament ha aprovat la Llei de mesures fiscals i financeres que incideix en la deducció en concepte d’inversió per un business angel per a l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de recent creació i “arriba a establir, amb efecte 1 de gener de 2011, una millora en els estímuls fiscals de gairebé el 50%”, afirma Antoni Abad, president de la xarxa BANC.

Així doncs, els Business Angels podran beneficiar-se d’una deducció del 30% de les quantitats invertides durant el 2011 amb un import màxim de 6.000 euros, en lloc dels 4.000 euros del 2010, i que es pot deduir cada contribuent. És a dir, en una declaració conjunta, es pot deduir fins a 6.000 euros un contribuent i fins a 6.000 euros l’altre.

Podeu consultatar la Proposició no de llei presentada per CiU al Congrés dels Diputats aquí

Font: BANC
Barcelona, desembre 2011