Els emprenedors IQS van esposar les oportunitats de les seves propostes de negoci i les necessitats de finançament davant 8 Business Angels

L’acte es va celebrar el passat 16 de desembre a les instal·lacions de la Universitat Ramon Llull a Barcelona i va comptar amb la participació de la Laura Vila com a representant de la xarxa Business Angels Network de Catalunya i CECOT.

A l’acte van assistir diferents business angels en representació de diverses entitats catalanes que van seleccionar els millor plans d’empresa IQS de l’any 2011, amb l’objectiu de buscar finançament per poder tirar endavant aquests projectes, destacats pel seu caràcter innovador, per les seves possibilitats de convertir-se en realitat empresarial i per la seva rendibilitat.

Inversors assistents a l’acte

Inversors assistents a l’acte

Agrupa2, WearMe, Pantaflex, Ecotivator, Omega Business Airlines, un hotel domotitzat i una nova màquina compactadora d’ampolles de plàstic han estat escollits els millor plans d’empresa IQS del 2011.

La trobada va comptar amb l’assistència de Xavier Ferràs, director de la Unitat d’Innovació Empresarial d’ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya, Luis Fernández-Goula i Roberto Gili de LinQventure, Laura Vila de Business Angels Network de Catalunya, Lluís Pareras del Col·legi de Metges de Barcelona; Daniel Furlan, president de PIMEC 2020, Patrícia Burés, analista d’inversions de Caixa Capital Risc, i Emili Torrell, director Business Development d’Oriyzon Genomics.

Font: IQS