El Fòrum d’Inversió ha culminat una jornada que va comptar amb 150 assistents en tot el dia entre inversors, emprenedors i entitats

El passat dia 19 de gener va tenir lloc el primer Fòrum d’inversió TIC a la nova incubadora Almogàvers Business Factory, al districte de la innovació 22@Barcelona. L’acte ha estat organitzat per l’Ajuntament de Barcelona –a través de Barcelona Activa-, Business Angels Network de Catalunya Business Angels Network Catalunya i l’EBAN mitjançant el programa ACCESSICT, amb la col·laboració de diverses  xarxes de business angels catalanes.

L’objectiu d’aquesta trobada ha estat facilitar l’accés al finançament privat a empreses del sector TIC. Les empreses que es van presentar al Fòrum d’inversió TIC han estat: Edenic Games, FOOD2U, Kantox, Keonn, Rentamus, Iale i Iglor. Aquestes 7 empreses seleccionades per participar, es troben en una etapa inicial o en procés de creixement, necessiten una injecció de capital d’entre 100.000 i 1 milions d’euros.

Un cop finalitzada la roda de presentacions es va organitzar una trobada de networking amb l’objectiu de facilitar el contacte i les sinèrgies entre els empresaris i els  60 business angels presents al Fòrum

La jornada també ha inclòs una sessió matinal, adreçada a emprenedors del sector TIC, que ha consistit en una taula rodona sota el títol “Emprendre en el sector TIC”. En aquesta sessió, a càrrec d’inversors privats i representants de diverses xarxes de business angels, s’han explicat els criteris que fan servir per seleccionar els projectes TIC en els que invertir. La sessió del matí s’ha tancat amb un Investment readiness workshop, consistent en breus trobades “face to face” entre emprenedors i inversors.

Sessió matinal

Sessió matinal

 

Font: Business Angels Network de Catalunya
Barcelona, gener 2012