Dimecres passat, 30 de novembre, a les instal·lacions de la Fundació TECNOCAMPUS Mataró-Maresme, el president de BANC, Business Angels Network de Catalunya, Antoni Abad, i el president de la Fundació TECNOCAMPUS Mataró-Maresme, Miquel Rey, van signar un conveni de col·laboració per promoure el finançament de nous projectes empresarials a través de la inversió privada.L’objectiu d’ambdues entitats, mitjançant aquest acord, és establir i desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de promoció i consolidació empresarial, tot fomentant l’ocupació, la recerca i la innovació. BANC aplicarà un descompte del 50% a les quotes d’inscripció a la xarxa per aquells emprenedors atesos i assessorats per la Fundació TECNOCAMPUS Mataró-Maresme i el fet de pertànyer a la xarxa els permetrà gaudir dels serveis que des d’aquesta es presten, com ara diagnosi de projecte, establiment de la fitxa d’emprenedor i del perfil del projecte.

 

BANC és la primera xarxa privada catalana i espanyola de Business Angels, inversors privats, que va néixer per iniciativa de la patronal Cecot i la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (CP’AC) amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). Alhora, BANC compta amb el suport d’ACC1Ó i està integrat a la Xarxa d’Inversos Privats (XIP), és membre de la Red Española de Business Angels (ESBAN) i de la European Business Angels Network (EBAN).

BANC compta amb una plataforma per posar en contacte inversors potencials i empreses o emprenedors que cerquen finançament. Des de la seva constitució al 2002 suma ja 22 projectes d’inversió i ha finançat gairebé 3 M€ d’una valoració global de 9,3M€. A més a més, l’aportació de BANC al teixit emprenedor també es tradueix en la creació neta de 44 llocs de treball directe.

Per la seva banda, el parc TecnoCampus Mataró-Maresme, en la seva área de suport a la creació d’empreses, dóna assessorament i formació i cerca finançament per a noves oportunitats de negoci: cada any, rep 700 persones amb idees de negoci, dóna assistència en el desenvolupament de 120 plans de negoci i ajuda a la constitució d’unes 100 empreses. És en aquest àmbit que s’emmarca l’acord assolit amb BANC. El parc té actualment una comunitat formada per més de 120 empreses, de les quals una trentena són projectes de nova creació ubicats a la incubadora del parc.

Font:BANC