BANC Business Angels Network de Catalunya es crea l’any 2002 per iniciativa de la patronal CECOT i la Fundació AUTOOCUPACIÓ. Van comptar amb el suport de l’Institut Català de Finances.

Business Angels Network de Catalunya

BANC, Business Angels Network de Catalunya, és una institució privada que posa en contacte inversors privats (business angels) i emprenedors que cerquen finançament per al desenvolupament dels seus projectes empresarials.

Primera xarxa catalana de Business Angels. S’adreça a inversors privats interessats a participar en nous projectes empresarials. Aquest inversors poden aportar valor afegit a les seves inversions, és a dir, capital, experiència, know-how i contactes empresarials.

BANC forma part de la Xarxa d’Inversors Privats (XIP) d’ACCIÓ i és membre de la European Business Angels Network (EBAN). També és membre de la Global Business Angels Network (GBAN) i de la Fundación Privada para el Fomento de las Redes Business Angels en España (ESBAN) i de la Asociación Española de Business Angels (AEBAN).

 

business angels network de catalunya