BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA

La primera xarxa de Business Angels de l’Estat

Capital

Més de 10M € generats de la tramitació de préstecs de finançament alternatiu i d’inversors privats

Contactes

Fomentem el networking, organitzem fòrums d’inversió i participem en Congressos

Coneixements

Impartim programes i cursos de formació de qualitat per promoure l’emprenedoria

Confiança

Més de 15 anys innovant en la cultura de finançament de les empreses

Apuntat a les properes activitats o fòrums d’inversió

Pròxims esdeveniments de BANC:

La xarxa BANC pels següents mesos participarà en tots aquests esdeveniments; Esmorzar del Cercle de Joves Empresaris de la Cecot Data: 13 de setembre Formació BANC: Investment Readiness per Emprenedors  Data: 8-10-15-17 d'octubre The Next Society  Data: 3-4 d'octubre...

BANC participarà al pròxim Esmorzar Cercle Cecot

El pròxim divendres dia 13 de setembre, BANC participarà al Esmorzar que realitza el Cercle de Joves Empresaris de la CECOT. En aquesta ocasió es realitzarà la presentació d'un dels projectes adscrits a la Xarxa BANC, davant dels membres del Cercle d'empresaris de la...

Vols participar a un fòrum d’inversió a Helsinki.

Vols participar a un fòrum d'inversió a Helsinki organitzat per la EBAN i poder contactar amb possibles inversors i socis. Envia el teu projecte d'inversió al European Investment Project Portal (EIPP) abans del 13 de maig.      Per més...

Tel: 93 266 70 67    info@bancat.com

 

Ets Business Angel o Emprenedor? Tens una startup? Busques finançament o formació?

Impulsem les startups! Si vols contactar amb nosaltres, no dubtis en enviar-nos un correu

Últimes notícies 

Lideratge d’equips

5312Iniciar un canvi en la manera d'observar situacions, detectar oportunitats i prendre acció en funció dels objectius que es plantegi assolir. 60 hores 100% subvencionat Inici del curs: 07/09 Per més...

MOS Microsoft Excel 2016 Nivell Avançat

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l'ús professional de funcionalitats avançades de l'eina Microsoft 2016, tals com l'administració i opcions d'un llibre, funcions avançades per crear fórmules, taules i gràfics. 30 hores 100% subvencionat Inici del curs:...

Nòmines i Seguretat Social

Dominar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per a la confecció de nòmines d'una empresa. 30 hores 100% subvencionat Inici del curs: 07/09 Per més...

Compartim continguts útils per startups i inversors a Linkedin i Twitter 

Entitats fundadores:

Socis Estrategics:

Membre de:

Entitat col.laboradora:


BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA

La primera red de Business Angels del estado

Capital

Más de 10 M en financiación a través de inversores o tramitación de préstamos participativos

Contactos

Fomentamos el networking, organizamos foros y participamos en congresos.

Conocimientos

Impartimos programas y cursos de formación de calidad para promocionar el emprendimiento

Confianza

Más de 15 años innovando en la cultura de financiación de las empresas

Apúntate a las próximas actividades formativas y foros de inversión

Pròxims esdeveniments de BANC:

La xarxa BANC pels següents mesos participarà en tots aquests esdeveniments; Esmorzar del Cercle de Joves Empresaris de la Cecot Data: 13 de setembre Formació BANC: Investment Readiness per Emprenedors  Data: 8-10-15-17 d'octubre The Next Society  Data: 3-4 d'octubre...

BANC participarà al pròxim Esmorzar Cercle Cecot

El pròxim divendres dia 13 de setembre, BANC participarà al Esmorzar que realitza el Cercle de Joves Empresaris de la CECOT. En aquesta ocasió es realitzarà la presentació d'un dels projectes adscrits a la Xarxa BANC, davant dels membres del Cercle d'empresaris de la...

Vols participar a un fòrum d’inversió a Helsinki.

Vols participar a un fòrum d'inversió a Helsinki organitzat per la EBAN i poder contactar amb possibles inversors i socis. Envia el teu projecte d'inversió al European Investment Project Portal (EIPP) abans del 13 de maig.      Per més...

Tel: 93 266 70 67      info@bancat.com

¿Eres Business Angel o Emprendedor?

¿Has creado una startup? ¿Buscas financiación o formación?

Impulsamos las startups. Si quieres contactar con nosotros, no dudes en enviarnos un correo.

Últimas Noticias

THE NEXT SOCIETY – PREPARACIÓ PER A LA “DUE DILIGENCE”

Atès que la manca d'accés al finançament continua essent el principal obstacle per a les empreses innovadores de la regió MENA, THE NEXT SOCIETY, a través d'EBAN i BANC, proposa el dia 3 i 4 d'octubre aquest coaching de 16 hores sobre "Preparar-se per a la diligència...

Pròxims esdeveniments de BANC:

La xarxa BANC pels següents mesos participarà en tots aquests esdeveniments; Esmorzar del Cercle de Joves Empresaris de la Cecot Data: 13 de setembre Formació BANC: Investment Readiness per Emprenedors  Data: 8-10-15-17 d'octubre The Next Society  Data: 3-4 d'octubre...

Compartimos contenido útil para startups e inversores en Linkedin y Twitter 

Entitats fundadores:

Socis Estrategics:

Membre de:

Entitat col.laboradora:


BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA

The first Business Angels Network in Catalonia

Capital

More than 10M € achieved for startups through investors and alternative funding soft-loans

Contacts

We promote networking. We organize forums and participate in Congresses

Knowledge

We impart programs and training courses in order to promote entrepreneurship

Trust

More than 15 years changing the financing culture of companies

Next training activities and investment forums

Pròxims esdeveniments de BANC:

La xarxa BANC pels següents mesos participarà en tots aquests esdeveniments; Esmorzar del Cercle de Joves Empresaris de la Cecot Data: 13 de setembre Formació BANC: Investment Readiness per Emprenedors  Data: 8-10-15-17 d'octubre The Next Society  Data: 3-4 d'octubre...

BANC participarà al pròxim Esmorzar Cercle Cecot

El pròxim divendres dia 13 de setembre, BANC participarà al Esmorzar que realitza el Cercle de Joves Empresaris de la CECOT. En aquesta ocasió es realitzarà la presentació d'un dels projectes adscrits a la Xarxa BANC, davant dels membres del Cercle d'empresaris de la...

Vols participar a un fòrum d’inversió a Helsinki.

Vols participar a un fòrum d'inversió a Helsinki organitzat per la EBAN i poder contactar amb possibles inversors i socis. Envia el teu projecte d'inversió al European Investment Project Portal (EIPP) abans del 13 de maig.      Per més...

Tel: 93 266 70 67

Are you a Business Angel or an Entrepreneur?

Do you have an startup? Are you looking for funding or training?

We boost startups! If you want to contact us, you can send us an email.

Last news 

El EBAN Congress compta amb BANC com jurat en Helsinki

Helsinki ha acollit el congrés de la European Business Angels Network (EBAN) el 3 i 4 de Juny. Barcelona, 04 de juny de 2019. El congrés es celebra anualment i esta organitzat per la EBAN en cooperació amb els seus millors membres, entre els quals es troba la Business...

BANC troba un àngel inversor per l’empresa Global Candace

Global Candace és pionera en oferir solucions innovadores per al sector de la logística marítima i en breu entrarà al sector aeri i al terrestre.    Barcelona, 24 de maig de 2019. Global Candace es va constituir el mes d’octubre del 2017 de la mà de l’emprenedora...

Sessió davant d’inversors

El pròxim dijous dia 23 de maig, la xarxa BANC realitzarà una sessió pràctica d'exposició de projectes per part d'emprenedors davant d'inversors, dintre de la formació que fa la Xarxa BANC aquest mes de maig. El mes de juliol realitzarà una altra...

Entitats fundadores:

Socis Estrategics:

Membre de:

Entitat col.laboradora:


We share useful content for startups and investors in Linkedin and Twitter