Community manager

Community manager

Objetivos Conocer las competencias clave de la figura del community manager. Desarrollar las características y actividades del trabajo de community manager. ¿A quién se dirige? La formación community manager se dirige prioritariamente a personas trabajadoras o...
Community manager

Community manager

Objectius Conèixer les competències clau de la figura de community manager. Desenvolupar les característiques i activitats del lloc de treball de community manager. A qui es dirigeix? La formació s’adreça prioritàriament a persones treballadores o autònomes. Requisits...
Actualització fiscal i comptable

Actualització fiscal i comptable

Objectius Analitza les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l’exercici en curs i modificacions legals previstes per a l’exercici següent regulades en els Pressuposts Generals de l’estat. En el curs també s’adquiriran...
Actualización fiscal y contable

Actualización fiscal y contable

Objetivos Analiza las principales novedades legislativas en materia fiscal y contable aparecidas a lo largo del ejercicio en curso y modificaciones legales previstas para el ejercicio siguiente reguladas en los Presupuestos Generales del estado. Adquiere los...
Posa en marxa el teu negoci!

Posa en marxa el teu negoci!

Objectius En només quatre setmanes de formació pràctica t’ajudarem a convertir la teva idea de negoci en una empresa real i a desenvolupar les competències per a gestionar-la amb èxit. Paral·lelament a la formació t’acompanyarem de manera personalitzada en l’anàlisi...