El pròxim dijous dia 23 de maig, la xarxa BANC realitzà una sessió pràctica d’exposició de projectes per part d’emprenedors davant d’inversors, dintre de la formació que fa la Xarxa BANC aquest mes de maig.

El més de juliol realitzarà una altra formació: