Emprenedoria

Definir de forma més acurada les competències, actituds i habilitats que necessita un/a emprenedor/a i aprofundir en els temes de màrqueting, finances i fiscalitat d’un negoci.

 • 30 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 7/10

Per més informació: info@bancat.com

Nòmines i Seguretat Social nivell avançat

Aprofundir en la confecció de contractes, nòmines i tràmits a la seguretat social així com els aspectes legals més rellevants de l’empresa. Se

 • 40 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 25/10

Per més informació: info@bancat.com

Tècnicas de negociació

Ser capaç de dur a terme negociacions exitoses sobre diferents aspectes.

 • 30 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 26/10

Per més informació: info@bancat.com

Personal branding

Descobrir les avantatges de tenir una marca personal connectada a la marca empresarial com a estratègia de les organitzacions i millora la creativitat.

 • 30 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: 26/10

Per més informació: info@bancat.com

Community Manager (online)

Conèixer les competències clau que un community maneger ha d’assolir i les característiques del seu lloc de treball.

 • 50 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: PER DETERMINAR

Per més informació: info@bancat.com

Comerç electrònic i botiga virtual (online)

Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda en Internet, i valorar la incidència que té el comerç electrònic per a l’economia global i el desenvolupament.

 • 45 hores
 • 100% subvencionat
 • Inici del curs: PER DETERMINAR

Per més informació:  info@bancat.com