Oficina Barcelona (districte 22@)

Veneçuela, 103, 1r pis

08019 Barcelona

Tel. 93 266 70 67     Fax 902 930 519

info@bancat.com

Oficina Terrassa 

Sant Pau, 6

08221 Terrassa

Tel. 93 736 11 00

info@bancat.com

Business Angels Network de Catalunya