Blog

Consulta les últimes noticies sobre la xarxa i l’ecosistema emprenedor

Gestió fiscal de l’empresa

Conèixer els aspectes bàsics sobre fiscalitat i tributació que seran útils en el entorn professional i empresarial. Aprendre a preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions d'impostos. 40 hores 100% subvencionat Inici del curs: 01/10  Per més...

Emprenedoria

Definir de forma més acurada les competències, actituds i habilitats que necessita un/a emprenedor/a i aprofundir en els temes de màrqueting, finances i fiscalitat d'un negoci. 30 hores 100% subvencionat Inici del curs: 7/10 Per més...

Autònoms: com gestionar els impostos

Descobreix la gestió bàsica dels impostos de l'activitat com a autònom/a. 8 hores 100% subvencionat Inici del curs: 17/10 Per més informació: info@bancat.com

Autònoms. Com reduir costos

Conèixer noves estratègies per reduir els costos de la activitat professional. 8 hores 100% subvencionat Inici del curs: 07/05  Per més informació: info@bancat.com

Nòmines i Seguretat Social nivell avançat

Aprofundir en la confecció de contractes, nòmines i tràmits a la seguretat social així com els aspectes legals més rellevants de l'empresa. Se 40 hores 100% subvencionat Inici del curs: 25/10 Per més...

Tècnicas de negociació

Ser capaç de dur a terme negociacions exitoses sobre diferents aspectes. 30 hores 100% subvencionat Inici del curs: 26/10 Per més informació: info@bancat.com

Personal branding

Descobrir les avantatges de tenir una marca personal connectada a la marca empresarial com a estratègia de les organitzacions i millora la creativitat. 30 hores 100% subvencionat Inici del curs: 26/10 Per més...