Blog

Consulta les últimes noticies sobre la xarxa i l’ecosistema emprenedor

Lideratge d’equips

Inicia un canvi en la manera d'observar situacions, detectar oportunitats i prendre acció en funció dels objectius que t'hagis plantejat assolir. 60 hores 100% subvencionat Inici del curs: 07/09 Per més...

Comptabilitat informatitzada

Consolida els coneixements de comptabilitat bàsica i amplia'ls fins assolir un nivell mitjà 60 hores 100% subvencionat Inici del curs: 16/09 Per més informació: info@bancat.com

Analítica web i pla de màrqueting digital

Aprèn a mesurar i avaluar els resultats del màrqueting digital, accions a les xarxes socials, SEO, SEM i e-mail màrqueting. Així optimitzaràs la fixació i l'assoliment d'objectius SMART. 50 hores 100% subvencionat Inici del curs: 04/05  Per més...

Comptabilitat bàsica

Situa la comptabilitat en l'entorn de l'empresa i descobreix els objectius de la comptabilitat 60 hores 100% subvencionat Inici del curs: 06/05 Per més informació: info@bancat.com

Comptabilitat avançada

Descobreix una visió global i integradora de la comptabilitat i situar-la dins les tasques administratives-financeres. 60 hores 100% subvencionat Inici del curs: 26/06  Per més...

Saveknow ha aconseguit un microcrèdit a través de la xarxa BANC

BANC ha aconseguit un Microcrèdit per l'empresa  "The EVENT-App Company", centrada en salvar el coneixement en formacions i esdeveniments professionals. L’empresa ha desenvolupat SaveKnow, una App nativa (tant per iOS com per Android) més una plataforma web que permet...

Autònoms. Com reduir costos

Coneix noves estratègies per reduir els costos de la teva activitat professional. 8 hores 100% subvencionat Inici del curs: 16/04  Per més informació: info@bancat.com