Blog

Consulta les últimes noticies sobre la xarxa i l’ecosistema emprenedor

Lideratge d’equips

5312Iniciar un canvi en la manera d'observar situacions, detectar oportunitats i prendre acció en funció dels objectius que es plantegi assolir. 60 hores 100% subvencionat Inici del curs: 07/09 Per més...

MOS Microsoft Excel 2016 Nivell Avançat

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l'ús professional de funcionalitats avançades de l'eina Microsoft 2016, tals com l'administració i opcions d'un llibre, funcions avançades per crear fórmules, taules i gràfics. 30 hores 100% subvencionat Inici del curs:...

Nòmines i Seguretat Social

Dominar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per a la confecció de nòmines d'una empresa. 30 hores 100% subvencionat Inici del curs: 07/09 Per més...

Comptabilitat informatitzada

Consolidar els coneixements de comptabilitat bàsica i ampliar-los fins assolir un nivell mitjà 40 hores 100% subvencionat Inici del curs: 16/09 Per més informació: info@bancat.com

Gestió comptable, fiscal i laboral

Planificar i implementar estratègies de negoci en matèria d'administració i d'operacions econòmiques-financeres. 60 hores 100% subvencionat Inici del curs: 16/09 Per més...

Analítica web i pla de màrqueting digital

Aprendre a mesurar i avaluar els resultats del màrqueting digital, accions a les xarxes socials, SEO, SEM i e-mail màrqueting. I així optimitzar la fixació i l'assoliment d'objectius SMART. 50 hores 100% subvencionat Inici del curs: 16/09 Per més...