Ajudes i subvencions per a projectes en fase llavor o startup

ÀMBIT CATALÀ

IFEM:
CARACTERÍSTIQUES IFEM:
  • BENEFICIARIS: empreses en fases inicials de creació o en primeres etapes de expansió, amb alt contingut tecnològic i d’innovació.
  • PERÍODE: durant tot l’any
  • MODALITAT: Préstec participatiu
QUIN TIPUS DE PROJECTES:

Coinversió amb inversors privats: Import entre 50.000€ i 200.000€

Industria del coneixement:  Import entre 50.000€ i 200.000€

Emprenedoria corporativa:  Import entre 50.000€ i 200.000€

ÀMBIT ESTATAL

ENISA:
CARACTERÍSTIQUES  ENISA:
  • BENEFICIARI: Startups en les seves primeres fases de vida i projectes rentables en fase d’expansió.
  • GARANTIES: sense garanties personals
  • PERÍODE: durant tot l’any
  • MODALITAT: Préstec participatiu
QUIN TIPUS DE PROJECTES:

Línia Joves emprenedors:  Edat màxima no superior als 40 anys. Import màxim: 75.000 €.

Línia emprenedors: Import màxim: 300.000 €

Línia de creixement:  Import màxim: 1.500.000€.

MICROBANK:
CARACTERÍSTIQUES MICROBANK:

Per a més informació aquí.