Ajudes i subversions per projecte en fase llavor o startup

ÀMBIT CATALÀ

IFEM:
CARACTERÍSTIQUES IFEM:
 • BENEFICIARIS: empreses en fases inicials de creació o en primeres etapes de expansió, amb alt contingut tecnològic i d’innovació.
 • PERÍODE: durant tot l’any
 • MODALITAT: Préstec participatiu
QUIN TIPUS DE PROJECTES:

Coinversió amb inversors privats: Import entre 50.000€ i 200.000€

Industria del coneixement:  Import entre 50.000€ i 200.000€

Emprenedoria corporativa:  Import entre 50.000€ i 200.000€

ÀMBIT ESTATAL

ENISA:
CARACTERÍSTIQUES  ENISA:
 • BENEFICIARI: Startups en les seves primeres fases de vida i projectes rentables en fase d’expansió.
 • GARANTIES: sense garanties personals
 • PERÍODE: durant tot l’any
 • MODALITAT: Préstec participatiu
QUIN TIPUS DE PROJECTES:

Línia Joves emprenedors:  Edat màxima no superior als 40 anys. Import màxim: 75.000 €.

Línia emprenedors: Import màxim: 300.000 €

Línia de creixement:  Import màxim: 1.500.000€.

MICROBANK:
CARACTERÍSTIQUES MICROBANK:
 • BENEFICIARI: Emprenedors i autònoms, així com a microempreses amb menys de 10 empleats i amb una facturació no superior a 2.000.000 € al any.
 • GARANTIES: sense garanties reals
 • PERÍODE: durant tot l’any
 • MODALITAT: Crèdit personal
TIPUS DE PROJECTES:

Microcrèdit innovació: inici, consolidació o ampliació de microempreses que tinguin caràcter innovador. Import màxim: 50.000€

Microcrèdit conveni entitats: inici, consolidació o ampliació de microempreses i iniciatives econòmiques i professionals per compte pròpia. Import màxim: 25.000€