Inglés C1

Inglés C1

Objetivos Utiliza el idioma con flexibilidad, eficacia y precisión para participar en todo tipo de situaciones, en los ámbitos personal, público, académico y profesional. ¿A quién se dirige? La formación se dirige prioritariamente a personas trabajadoras o autónomas....
CP Activitats de gestió administrativa

CP Activitats de gestió administrativa

Objectius Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal. Introduir registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries....
La gamificació en l’aprenentatge

La gamificació en l’aprenentatge

Objectius Descobreix les oportunitats educatives que ofereix el joc en l’educació en el temps de lleure i els centres de recursos lúdics.   Aprèn com n’és d’important triar els jocs a partir dels objectius pedagògics que es volen treballar.   Adquireix una visió...
La gamificación en el aprendizaje

La gamificación en el aprendizaje

Objetivos Descubre las oportunidades educativas que ofrece el juego en la educación en el tiempo libre y los centros de recursos lúdicos.  Aprende lo importante elegir los juegos a partir de los objetivos pedagógicos que se quieren trabajar.  Adquiere una visión...