Objectius

  1. Descobreix les oportunitats educatives que ofereix el joc en l’educació en el temps de lleure i els centres de recursos lúdics.  
  2. Aprèn com n’és d’important triar els jocs a partir dels objectius pedagògics que es volen treballar.  
  3. Adquireix una visió àmplia dels jocs a partir de l’anàlisi de les diferents classificacions del joc; sobretot els jocs físics i esportius i l’esport tradicional. 
  4. Analitza el paper de l’educador durant tot el procés del joc. 

A qui es dirigeix?

La formació s’adreça prioritàriament a persones treballadores o autònomes. 


Programa

1.La gamificació com a Eina educativa emocional. 

2.El cercle màgic. 

3.Introducció.  

4.Dissenyem un sistema de gamificació. 

5.Disseny d’un sistema de gamificació 


Titulació

En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya que acredita les competències específiques adquirides durant la formació. 

 

Per a més informació fes click aquí.