Objectius

  1. Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a la planificació i desenvolupament de manera sistemàtica i rigorosa d’accions de formació per a l’adquisició de competències professionals dels destinataris.

A qui es dirigeix?

La formació s’adreça prioritàriament a persones treballadores o autònomes.


Requisits d’accés

Para acceder a la formación no es necesario una titulación específica.


Programa

  1. Programació del procés d’ensenyament-aprenentatge
  2. La interacció didàctica
  3. Estratègies de l’aprenentatge autònom
  4. Disseny de proves d’avaluació

Titulació

En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya que detalla les competències adquirides durant la formació.

 

Para más información haz click aquí.