Objectius

 1. Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal.
 2. Introduir registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries.
 3. Conèixer els suports convencionals o informàtics adequats per realitzar cada tasca, d’acord amb les instruccions definides, les condicions de seguretat, el respecte de la normativa vigent i adaptant-se als criteris de qualitat definits per l’organització.

A qui es dirigeix?

La formació s’adreça prioritàriament a persones en actiu o en situació d’atur.


Requisits d’accés

Tenen accés directe a la formació les persones que tinguin el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), Formació Professional 1, CP de nivell 2 o nivell equivalent.

Les persones que no compleixin amb els requisits hauran de superar una prova d’accés.


Programa

 1. Operacions administratives comercials (160 h)
 2. Gestió operativa de tresoreria (90 h)
 3. Gestió auxiliar de personal (90 h)
 4. Registres comptables (120 h)
 5. Gravació de dades (90 h)
 6. Gestió d’arxius (60 h)
 7. Ofimàtica (190 h)
 8. Pràctiques professionals no laborals (80 h)

Titulació

En finalitzar la formació s’obté el Certificat Professional de nivell 2 en Activitats de gestió administrativa expedit pel SOC i el Ministerio de empleo y la Seguridad Social.


Sortides professionals

 • Administratiu comptable
 • Auxiliar administratiu
 • Auxiliar administratiu de l’Administració Pública

 

Per a més informació fes click aquí.