Objectius

Analitza les principals novetats legislatives en matèria laboral aparegudes al llarg de l’exercici en curs i modificacions legals previstes per a l’exercici següent regulades en els Pressuposts Generals de l’estat, amb especial incidència en el marc laboral i de Seguretat Social.


A qui es dirigeix?

La formació s’adreça prioritàriament a persones treballadores o autònomes.


Programa

  1. Novetats sociolaborals de la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat
  2. Ordre TIN/ anàlisis de les normes de cotització a la Seguretat Social, Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional
  3. Salari mínim Interprofessional
  4. Revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici corresponent
  5. Altres novetats soci-laborals

Titulació

En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya que acredita les competències específiques adquirides durant la formación.

 

Per a més informació fes click aquí.