Objectius

  1. Utilitza l’anglès amb fluïdesa i eficàcia tant en situacions habituals com situacions més específiques.
  2. Comprèn, produeix i tracta textos orals i escrits complexos.
  3. Amplia el repertori lèxic que tracti temes generals i/0 actuals.

El curs es realitzarà a través de l’aula virtual Teams.


A qui es dirigeix?

La formació Anglès B2 s’adreça prioritàriament a persones treballadores o autònomes.


Programa

  1. Continguts lèxic-semàntics, gramaticals i ortogràfics
  2. Continguts fonètics i fonològics
  3. Continguts sociolingüístics i socioculturals
  4. Continguts funcionals
  5. Continguts discursius

Titulació

Aquest  programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació necessària per poder presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B2 del MCERL.

En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya que detalla les competències adquirides durant la formació.

 

Per a més informació fes click aquí.