Objectius

Analitza les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l’exercici en curs i modificacions legals previstes per a l’exercici següent regulades en els Pressuposts Generals de l’estat. En el curs també s’adquiriran els coneixements de la problemàtica Comptable i Fiscal del tancament de l’any.


A qui es dirigeix?

La formació s’adreça prioritàriament a persones treballadores o autònomes.


Programa

  1. Novetats en l’àmbit de l’IVA
  2. Novetats en l’àmbit del l’Impost Sobre Societatsç
  3. Novetats en l’àmbit de l’IRPF
  4. Anàlisi de la problemàtica comptable del tancament de l’exercici
  5. Anàlisi de la problemàtica fiscal del tancament de l’exercici
  6. Altres novetats fiscals

Titulació

En finalitzar la formació s’obté un certificat oficial expedit pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya que acredita les competències específiques adquirides durant la formació.

 

Per a més informació fes click aquí.