La nova línia d’avals ICO COVID-19 de CaixaBank disposa d’un import de 400 milions d’euros per ajudar als afectats per la crisi desencadenada pel COVID-19. El seu objectiu és el de facilitar el manteniment de l’ocupació i atendre les necessitats de finançament derivades d’aquesta situació.

Aquesta línia tindrà vigència fins al 30 de setembre de 2020, i podrà ampliar-se fins al 31 de desembre de 2020.Es poden beneficiar les empreses i treballadors autònoms amb domicili social a Espanya i de tots els sectors d’activitat.

Condicions de finançament:

  • Import total del primer tram d’avals: 20.000 milions d’Euros, amb 2 subtrams:
    • Fins a 10.000 milions d’euro concedits a autònoms i pimes.
    • Fins a 10.000 milions d’euros concedides a empreses que no reuneixin la condició de pime.
  • Fins a 1.500.000 € en una o diverses operacions, a autònoms i empreses aplicaran les disposicions específiques del reglament d’ajudes de mínimis.
  • Per a imports superiors a 1.500.000€ per a pimes i empreses no pimes, aplicarà les condicions i limitis prevists en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea.

Garantia: El termini de l’aval emès coincidirà amb el termini de l’operació fins a un màxim de 5 anys. La cobertura serà per a autònoms i pimes, fins al 80% del principal de l’operació i per a empreses que no tinguin la consideració de pime, fins al 70% per a noves operacions i fins al 60% del principal per a les renovacions.

Trobareu més informació aquí