Aprofundir en la confecció de contractes, nòmines i tràmits a la seguretat social així com els aspectes legals més rellevants de l’empresa. Se

  • 40 hores
  • 100% subvencionat
  • Inici del curs: 25/10

Per més informació: info@bancat.com