Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de funcionalitats avançades de l’eina Microsoft 2016, tals com l’administració i opcions d’un llibre, funcions avançades per crear fórmules, taules i gràfics.

  • 30 hores
  • 100% subvencionat
  • Inici del curs: 07/09

Per més informació: info@bancat.com