Conèixer els aspectes bàsics sobre fiscalitat i tributació que seran útils en el entorn professional i empresarial. Aprendre a preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions d’impostos.

  • 40 hores
  • 100% subvencionat
  • Inici del curs: 01/10 

Per més informació: info@bancat.com