Definir de forma més acurada les competències, actituds i habilitats que necessita un/a emprenedor/a i aprofundir en els temes de màrqueting, finances i fiscalitat d’un negoci.

  • 30 hores
  • 100% subvencionat
  • Inici del curs: 7/10

Per més informació: info@bancat.com