La xarxa BANC pels següents mesos participarà en tots aquests esdeveniments;