El pròxim divendres dia 28 de juny, tindrà lloc a la seu de BANC una presentació de projectes. Sis projectes adscrits a la xarxa BANC tindran l’oportunitat de presentar el seu projecte financer i els estats històrics davant del Responsable d’Inversió d’ENISA. Aquest esdeveniment ocasionarà que els projectes siguin coneguts per part d’ENISA i s’aconsegueixi més facilitats per rebre la financiació.

ENISA participa activament en la financiació de projectes innovadors. Amb tres línies de finançament:

  • Línia Joves emprenedors: Préstecs participatius per empreses en fase inicial (constituïda en menys de 24 mesos) i amb el control addicional de persones físiques amb una edat màxima no superior als 40 anys. Import màxim: 75.000 €.
  • Línia emprenedors: Préstecs participatius per empreses capitalitzades, en fases inicials i sense importància d’edat dels accionistes. Import màxim: 300.000 €
  • Línia de creixement: Per empreses consolidades, capitalitzades i en expansió comercial. No importa l’antiguitat de l’empresa ni l’edat dels accionistes. Import màxim: 1.500.000€.