La Xarxa BANC té un conveni amb MicroBank, un banc social per canalitzar l’activitat de microcrèdits, amb l’objetiu de potenciar aquesta tasca amb rigor i sostenibilitat d’una entitat bancaria.

Característiques:

  • Inici, consolidació o ampliació de microempreses que tinguin un projecte empresarial de caràcter innovador.
  • Import màxim de 50.000€
  • Autònoms i microempreses de menys de 10 treballadors i una facturació anual inferior a 2.000.000€